Zelinářská unie Čech a Moravy z. s. pořádá každoroční setkání svých členů-pěstitelů v Lísku u Bystřice pod Perštejnem v rámci akce Zelinářské dny. Pěstitelé se zde dozvídají aktuální informace týkající se zelinářství a načerpávají mnoho inspirace.

Rostlinolékaři Mgr. Ivana Tlolková a Ing. Václav Psota, Ph.D., v rámci odborné přednášky Produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů a první praktické zkušenosti z ČR pohovořili o produkci zeleniny v režimu ZERO PESTICIDES. Při té příležitosti představili účastníkům akce funkční model, který už druhým rokem realizuje společnost NWT a.s. na Farmě Bezdínek.

Ve své prezentaci rovněž projevili přání, aby se takovému způsobu pěstování zeleniny věnovalo více zemědělců a aby se Česká republika spolu se Slovenskem mohly v tomto trendu přinejmenším vyrovnat evropskému průměru.

Snad se tedy konečně „zdravému“ zemědělství u nás blýská na lepší časy a technologie pěstování Bez pesticidů se brzy stane úspěšně realizovanou vizí!