Organofosfátové pesticidy, které jsou používané jako nervové jedy, tak opravdu fungují. Tyto postřiky, zcela běžně používané při konvenčním pěstování ovoce a zeleniny, napadají nervový systém škůdců. Stejné účinky však mají i u člověka, u něhož brání přenosu signálů mezi neurony. Stále více se hromadí důkazy získávané z nejrůznějších skupin dětí, které naznačují, že expozice organofosfátovými pesticidy ovlivňuje kognitivní schopnosti dětí. Na příklad rozsáhlá studie zjistila u dětí s nadprůměrnými hodnotami pesticidů v moči až dvojnásobek výskytu ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) .

Americká organizace ochrany životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) hodnotí organofosfáty jako silně účinné jedy pro včely, volně žijící živočichy a lidi. Nedávné studie poukázaly na souvislost mezi organofosfáty a neurobehaviorálním vývoji plodu, a to i při velmi nízké úrovni expozice.

Zdroj informací: převzato z https://www.margit.cz/novinky-pesticidy/