Hydroponie je systém pěstování rostlin v substrátu mimo půdu s dodáním živin formou roztoku. Pokud jde o pěstování zemědělských plodin, pak se hydroponický systém uplatňuje v našich klimatických podmínkách převážně ve sklenících a fóliovnících. Jako pěstební substrát slouží buď kokosová vlákna, nebo čedičová vata. Pomocí závlahy dostává každá rostlina přesně stanovený nejvhodnější poměr živin.

Nejčastěji se hydroponicky pěstují rajčata, papriky, okurky, ale také listové saláty, lilky, jahody i řada dalších plodin. Velkou výhodou tohoto systému je velmi úsporné hospodaření s vodou a hnojivy, které se v maximální možné míře recyklují. Na vypěstování kilogramu produkce tak stačí pouze několik desítek litrů oproti polním systémům, kdy jde vždy o řádově stovky litrů vody. Konkrétně u rajčat v moderním hydroponickém skleníku postačí na 1 kg sklizených plodů cca 15–30 litrů vody.

Hydroponická zelenina ve sklenících a fóliovnících může být napadená celou řadou chorob a škůdců, které je potřeba omezit. Rostliny mohou být ošetřované buďto chemickými pesticidy, nebo pomocí tzv. biologické ochrany. Díky uzavřenému prostoru lze v plné míře uplatnit principy biologické ochrany rostlin a radikálně minimalizovat použití syntetických pesticidů. Za ideálních podmínek je možné pesticidy zcela vyloučit.

Hydroponicky vypěstovaná zelenina v rámci legislativy EU (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007) nemůže být označovaná jako BIO, protože není pěstovaná v půdě. Pro zajímavost v USA je situace odlišná, BIO zelenina může být pěstovaná v půdě i v substrátu. V hydroponii se také používají minerální hnojiva, která jsou v BIO zemědělství zakázaná (bio zemědělci hnojí organickými hnojivy, jako jsou hnůj nebo kompost).

Zdroj informací: Blog Margit Slimákové, https://www.margit.cz/encyklopedie/hydroponie/